Jamshid Naimi håper Byfogden i Oslo slår fast at han ikke kan kastes ut av Norge mens han venter på en rettssak på om han skal få ny behandling av Utlendingsnemnda eller ikke.