Israels president Shimon Peres kommer til Norge på statsbesøk i mai, får NTB bekreftet i Utenriksdepartementet.