Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund var forbløffet tilhører på første rad da det oppsto intenst oppgjør om omskjæringsforbud på Venstre-landsmøtet.