– Vi må dyrke fram bedre ledere. Når kirken helt og fullt overtar arbeidsgiveransvaret fra staten og når vi får en ny kirkeordning, er det helt nødvendig å gi bedre arbeidsgiverkompetanse på alle nivåer i kirken. Prostene må gis et mer tydelig mandat. De blir veldig viktige ledere i de store endringsprosessene kirken nå står overfor, sier Kirkerådets direktør, Jens-Petter Johnsen.