Det blir ikke innført noen egen nasjonal holocaustdag 26. november. Fremskrittspartiet vil innføre en slik dag, men mandag sa stortingsflertallet nei til forslaget.