Generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste, Helmuth M. Liessem, stusser over at regjeringen behandler helse og barnevern ulikt: Ideelle som driver innen rus og psykisk helse får delta i skjermede anbud med løpende eller mangeårige kontrakter, mens barnevern blir mer konkurranseutsatt. Årsaken er at kontraktene er kortere og utløper på et tidspunkt der anbudsrundene med stor sannsynlighet må være åpne i henhold til EU-direktivet.