Statsministerens kontor hevder at Justisdepartementet fikk ansvar for å følge sentrale sider ved myndighetenes sikkerhetsprosjekt. Men lederne i Justisdepartementet husker ikke det hemmelige møtet i 2008.