Samfunn

Human-Etisk Forbund har over 80.000 medlemmer, og er et av de største livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Organisasjonen vil være pådrivere i den offentlige samfunnsetiske og livssynspolitiske debatten. Men Torkel Brekke, professor i religionshistorie og rådgiver i tankesmia Civita, mener HEF ikke lykkes. Han kaller dem en «parasittisk» organisasjon, som lever av å være i skyttergravskrig mot kirken.

NETTMØTE: Fredag klokken 12 stiller Jens Brun-Pedersen til nettmøte på vl.no. Still spørsmål allerede nå.

HEF mangler en trygg verdiplattform som setter dem i stand til å levere egne konstruktive bidrag til samfunnet, mener Brekke:

– Mye av aktiviteten til HEF er regelrett reaktiv. De forsøker å lage et ideologisk grunnlag, men når de kommer på banen er det stort sett som rene reaksjoner mot kirken og kristen kultur generelt. I motsetning til kirken makter ikke HEF å gripe tak i tidens store verdispørsmål og dermed bringe noe viktig til torgs, hevder Brekke.