Human-Etisk Forbund har over 80.000 medlemmer, og er et av de største livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Organisasjonen vil være pådrivere i den offentlige samfunnsetiske og livssynspolitiske debatten. Men Torkel Brekke, professor i religionshistorie og rådgiver i tankesmia Civita, mener HEF ikke lykkes. Han kaller dem en «parasittisk» organisasjon, som lever av å være i skyttergravskrig mot kirken.