KrF-leder Dagfinn Høybråten etterlyser klare retningslinjer som sikrer at de minste barna ikke er for lenge i barnehagen.