På partiets siste landsstyremøte ble delegatene orientert om at homofile og lesbiske i KrF har dannet et eget nettverk. Dermed har KrF fått et eget politisk møtested for homofile og lesbiske, slik de har det i Arbeiderpartiet.