I forrige uke besøkte Oddekalv oppdrettsanlegget ved Bruvik på Osterøy. Han så noe gult og brunt som fløt på overflaten og mente at han kunne dokumentere at dette var utspill av fiskeslo og fiskefett. Trolig inneholdt dette store mengder fiskemedisin, mente Oddekalv. Derfor anmeldte han virksomheten for akutt forurensning, skriver Bergens Tidende.