Denne teksten, skrevet av Håkon Dahl, sto først på trykk i magasinet STREK nr. 1, 2015. Vårt Land trykker en forkortet versjon.