Helse – «fritt behandlingsvalg»: Sju av ti høringsinstanser var negative til pakken da reformen var på høring. Opplegget skal gi pasienten mer valgfrihet, dermed mer makt og samtidig skal helsekøer krympes. I første omgang skal reformen gjelde rus og psykiatri.