Fire av fem helsearbeidere som jobber deltid, er fornøyd med arbeidstiden sin.