Styret uttalte tirsdag blant annet at Ahmed har gått mot grunnleggende verdier i partiet og at «språkbruken er ikke forenlig med å ha tillitsverv i og på vegne av Arbeiderpartiet».