Å få Norge til å motta fleres syriske flyktninger er en politisk kamp som står på grasrota, mener åtte humanitære organisasjoner (se faktaboks) som i går dro i gang en nasjonal dugnad for syriske flyktninger. De ber ikke om penger, men om at du og jeg driver påvirkningsarbeid.