Foreldre til barn som vokser opp i kommunale leieboliger, frykter for barnas sosiale liv og helse.