Samfunn

Frps rustalskvinne Kari Kjønaas Kjos kjempet knallhardt fra talerstolen for å stoppe Fremskritts-ungdommer. De ville stryke programforslagets nei til heroinassistert behandling, men tapte så det sang da det var avstemning om nytt program.

Det var etter en tøff debatt:

– Når FpU vil dope ned folk på illegale narkotiske stoffer skjønner jeg ingenting, sa Kjos.

Dop. I forslaget til partiprogram gikk Frp inn for «å si nei til å inkludere heroinassistert behandling som en del av LAR». Et mindretall ville imidlertid fjerne dette punktet fra programmet og hadde lagt inn en dissens.