Israel krenker folkeretten med sine bosetninger og må straks fjerne alle jødiske bosettere fra palestinsk jord, heter det i en ny FN-rapport.