Selv om Marit Arnstad har gjort det klart at hun ikke stiller som lederkandidat i Senterpartiet, fortsetter presset mot Ola Borten Moe. Flere partilag vil legge en lederkabal uten ham.