Etter et langt forhandlingsmøte om formiddagen, sto forhandlingene igjen stille hele søndag ettermiddag. Det er fortsatt hav av avstand mellom partene i budsjettdramaet.