I en spørreundersøkelse som Datatilsynet har gjennomført, svarer 43 prosent at det bør tas en DNA-profil av alle nyfødte.