Inspeksjonen ble gjennomført 20. og 21. november. I rapporten forteller tilsynet hvorfor: «På grunn av høy andel misligholdte lån ble Verdibanken høsten 2012 valgt ut for ordinær inspeksjon.»