– Byråkratiet i Finansdepartementet henger nok 10-15 år etter i sin oppfatning av hvilke markeder som er opp og fram, og hva Oljefondet bør investere i, sier Emil André Erstad, leder i KrFU.