Fornyingsminister Heidi Grande Røys legger neste fredag fram en instruks om innløsningsrett på festetomter på statlig grunn gjennom Opplysningsvesenets fond (OVF), Statsskog og Statsbygg. De som vil eie tomten som huset deres står på gis rett til å innløse den til 30 ganger konsumprisindeksen, uansett hva markedsprisen for eiendommen er.