59 prosent tror nå at klimaproblemet er menneskeskapt, mot 68 prosent for to år siden, viser en undersøkelse fra Synovate og Cicero – senter for klimaforskning.