Nye tall fra Abortregisteret hos Folkehelseinstituttet viser en nedgang i antall aborter på tre prosent fra 2012 til 2013. Det betyr 459 færre aborter i 2013 enn året før. I fjor ble det utført 14. 773 aborter. Av disse var 14. 139 selvbestemte og 634 nemndbehandlet.
– Dette er veldig gledelig, sier leder av helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Tenåringsaborter. Siden 2008 har det vært nedgang i antall tenåringsaborter. Denne nedgangen fortsetter også i 2013. I aldersgruppen 15-19 år var det 10,1 aborter per 1.000 kvinner i fjor. Dette tallet har ikke vært lavene siden registreringene begynte i 1979. Til sammenligning var det 20.1 aborter per 1.000 kvinner hos denne gruppen for 13 år siden.
Abortraten er også fallende for alle de andre aldersgruppene i fertil alder (15-49 år).
– Dette er særlig positivt fordi vi vet det er en belastning for folk å utføre en abort. Å gjennomgå et svangerskapsbrudd er ikke noe kvinner gjør med et lett hjerte, sier Kjos.

– Klein undervisning. – Er det noen tiltak du ser for deg regjeringen kan gjennomføre for at tallene kan bli ytterligere redusert?
– Det jeg er mest opptatt av er at seksualundervisningen for ungdom blir mye bedre. Det bør ikke være læreren din, som egentlig er mattelærer, som kleint står der og underviser. I stedet bør det være organisasjoner, med gode undervisningsopplegg, som reiser rundt på skoler og informerer. Å lære ungdom å stå opp for egne meninger og tørre å si nei, tror jeg er veldig viktig. Da tar man med seg gode holdninger i voksen alder, sier Kjos.

Flest i nord. Fremdeles er det fylkene Finnmark, Troms og Oslo som har flest aborter per innbygger. Mens Møre og Romsdal, Vest-Agder og Rogaland har færrest.
Det var flest aborter i aldersgruppen 20-24 år. Slik har det også vært de siste 20 årene. Hos denne gruppen var det 24,5 aborter per 1000 kvinner. Til sammenligning var det 30,7 aborter per 1000 kvinner i samme aldersgruppe i 2008.