På bakgrunn av fem saker fra Telemark har Helsetilsynet kommet med en prinsippavgjørelse: