Forskningsinstituttet Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse for Sykepleierforbundet (NSF) som påviser sosial dumping av utenlandske sykepleiere i Norge, melder Sykepleien.no. Fafo har spurt 470 tillitsvalgte sykepleiere over hele landet, og rapporten sier blant annet at: