«For første gang noensinne har et utpreget rasistparti fått regjeringsmakt i Norden. Valget i Norge, og den nye regjeringen, blir dermed en mørk hendelse i Europas historie».