I en rapport laget av Vista Analyse på anmodning fra Justisdepartementet, fremkommer det at mellom 75.000 og 150.000 mennesker hvert år utsettes for vold fra en som står dem nær. Dette utgjør 2-4 prosent av befolkningen, skriver Aftenposten