Først ble han landsforvist fra Brasil fordi han ga seg ut for å være katolsk prelat, holdt messer og tok imot skriftemål.