Antall nordmenn som har behov for nye organer har skutt kraftig fart, men tallet på dem som gir holder ikke tritt: Tall fra Oslo Universitetssykehus viser at ventelistene på nye organer aldri har vært høyere.