En av dem, Opse Dihnsa, til VG Nett at de er forberedt på å bli til de får det hun kaller «riktig svar».