Etter å ha blitt nevnt utallige ganger til ulike toppverv i regjering og partiapparat er 50 år gamle Marit Arnstad fra Skatval i Nord-Trøndelag tilbake i manesjen.