Godbiter fra regjeringens valgkampbudsjett har tilflytt mediene i strie strømmer de siste dagene.