– Eg hugsar dei vi ikkje klarte å innlemme i det sosiale livet på skulen, dei som blei ståande utanfor, dei som ikkje våga å takke ja til arrangement som skulle famne alle.