Sidan skuleåret 1994-1995 har alle ungdommar hatt rett til ­vidaregåande opplæring etter fullført grunnskule.