Nesten halvparten av ungdommene som sluttet på videregående etter ett år, sto utenfor arbeidslivet ni år senere.