Dobbelt så mange unge i alderen 0-19 år får medisin for Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD) i dag sammenlignet med for seks år siden, ifølge Reseptregisteret. Legemidlene inneholder sentralstimulerende midler som amfetamin og ritalin, og er klassifisert som narkotika.