Lars Haltbrekken, leder for Naturvernforbundet, tror 
disse sakene blir mest avgjørende for miljø og klima i 2015: