Vårt Land arrangerer nettmøte med Norges forhandlingsleder Aslak Brun tirsdag. Lurer du på hva som skal til for at klimatoppmøtet i Peru blir vellykket? Hva forventer Brun å få i havn? Får forhandlerne tid til å spise mellom slagene? Og hva synes han egentlig om at norske trossamfunn deltar under forhandlingene? Send inn dine spørsmål nå til nettgjest@vl.no!