I sommer oppsøker Vårt Land flere pilegrimsmål i Norge, og ser på betydningen av pilegrimsvandring.