Stortinget vedtok tirsdag å gi den tidligere KrF-lederen Dagfinn Høybråten permisjon fra Stortinget fra 4. mars og ut vårsesjonen. Grunn: Han skal begynne i jobben som generalsekretær i Nordisk Ministerråd.