En ny undersøkelse viser sprik mellom liv og lære hos norske miljøengasjerte. Forskere fra Cicero Senter for klimaforskning har kartlagt nordmenns holdninger og handlinger når det kommer til miljø. Selv om familier med «grønne» verdier blant annet kildesorterer mer og har lavere forbruk, har de i sum en livsstil som ikke er mer miljøvennlig enn andre familier. Det kommer av at de reiser langt oftere og lengre enn de som ikke tenker miljø, skriver magasinet Klima.