I 2006 overtok den tidligere Høyre-statsråden Kristin Clemet lederskapet i tankesmien Civita. Hun har siden jobbet aktivt med å skolere ungdom i liberal tenkning. Clemet har flere ganger tatt til orde for en bred borgerlig samling og bedt Venstre og KrF om å snakke med Frp. Til enhver tid har ungdomspolitikere fra de fire ikke-sosialistiske partiene deltatt i tenketankens arbeid. Flere av dem mener arbeidet har båret frukter: