Bistandsorganisasjonene kjemper alle om de samme giverne: En liten utdanningselite.