Den katolske biskopen Anders Arborelius og store deler av det svenske kristenfolket reagerer kraftig på vedtaket som ble gjort 11. mai.