Det bygger opp til det avgjørende slaget om hvor mye åpnere butikker flest skal være på søn- og helligdager.