– Gentestene på apotekene kan gjøre folk utrygge og engstelige­. Mennesker kan gå og være engstelige et helt liv for noe som likevel ikke vil inntreffe. Dette vil kunne sykeliggjøre folk, sier bioingeniør Rita von der Fehr.